Zasady bezpieczeństwa

Dbamy o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia Tech and Job. Naszym standardem jest troska o najlepszą jakość i dotrzymanie warunków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi wytycznymi.

Wytyczne powstały na podstawie Zasad bezpieczeństwa dotyczących przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla wydarzeń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA. Wersja uwzględniająca stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 28.09.2022 r.

Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosownie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS. Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub w formie ogłoszeń. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA zastrzega sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji.

Pełne zasady bezpieczeństwa dotyczące zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dostępne są na stronie: https://sklep.ptwp.pl/pl/zasady-bezpieczenstwa