O wydarzeniu

Jakich specjalistów potrzebuje polski przemysł? Jakie są najbardziej poszukiwane specjalności inżynierskie? Jakich kompetencji i nowych umiejętności będzie się wymagało od inżynierów w branżach przechodzących cyfrową transformację? Między innymi na te pytania odpowiedź przyniesie konferencja o polskim rynku pracy inżynierów i specjalistów

Wzrosła rola zdalnego i hybrydowego modelu pracy, a od inżynierów wymaga się coraz częściej umiejętności menedżerskich, zdolności interpersonalnych; wzrasta rola inteligencji emocjonalnej i kreatywnego myślenia. Pracodawcy w Polsce muszą niekiedy konkurować o inżynierów z renomowanymi podmiotami z zagranicy, a liczą się nie tylko płace czy benefity, ale i możliwości zawodowego rozwoju.

Fala inwestycji infrastrukturalnych, spodziewane przyspieszenie transformacji sektora energii, rosnące nakłady na cyfryzację firm czy znaczenie logistyki – to zjawiska, które sprawią, że popyt na inżynierów i specjalistów z elastycznością i uniwersalnymi zdolnościami będzie rósł. Potrzebom tym musi sprostać system kształcenia inżynierów.

W tak dynamicznej, zmiennej sytuacji szczególnie ważna staje się wiedza o trendach i zjawiskach na rynku pozwalająca pracodawcom i pracownikom podejmować trafne decyzje. Pełny obraz można zyskać wspólnie – przy zaangażowaniu w otwartą debatę czołowych pracodawców, specjalistów HR i renomowanych uczelni. Taka kooperacja to warunek skuteczności działań.

Wszystkim tym wyzwaniom wychodzi naprzeciw bogaty program Tech and Job – wydarzenia unikatowego na polskim rynku eventów poświęconych gospodarce i rynkowi pracy.

Tech and Job to:

  • Konferencja o polskim rynku pracy inżynierów i specjalistów
  • Praktyczne informacje i aktualne trendy – wprost z rynku
  • Unikatowe specjalności, kwalifikacje, kompetencje
  • Analizy branżowe, porady ekspertów
  • Czołowi pracodawcy, specjaliści HR, renomowane uczelnie

 

O czym będziemy rozmawiać?

  • Sytuacja na polskim rynku pracy. Najbardziej poszukiwane specjalności inżynierskie
  • Rekrutacja inżynierów i specjalistów w praktyce
  • Mobilność i stabilizacja. Migracje inżynierów a specjaliści zagraniczni
  • Specjalizacja czy wszechstronność – jak wykształcić inżyniera przyszłości?
  • Kompetencje przyszłości. Poszukiwane umiejętności techniczne i cyfrowe

Zapraszamy 5 października 2022 r.
do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach

Konferencji Tech and Job będą towarzyszyły zaplanowane w tym samym miejscu i czasie związane z nią tematycznie wydarzenia: Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz konferencja Nowy Przemysł 4.0.