Prelegenci

Małgorzata Dobrowolska

Stanowisko: Centrum Przemysłu 4.0, Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Politechnika Śląska