Prelegenci

Magdalena Paluch

Stanowisko: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego